חדשות
עלוני חדשות מכון גרטנר
ארכיון החדשות
רשם לאומי לטיפולי הפרייה חוץ גופית – נתוני 2019-2020 גירסה להדפסה
16-11-21 , 14:18

פורסם דוח חדש המציג את נתוני 2019-2020.

בדוח מוצגים לראשונה שיעורי לידות חי להחזרה ברמת האישה, כולל שיעורים מצטברים במהלך שנת טיפול אחת. בשנת 2019, כמו בשנים קודמות, נצפתה ירידה משמעותית בשיעור לידות מרובות עוברים, הנחשבות הריונות בסיכון, ולראשונה שיעור זה נמוך מ 10%. מגמת הירידה בשיעור לידות מרובות עוברים הינה עקבית ומובהקת, ומבטאת את הטמעת ההמלצה שפורסמה בנייר העמדה של האגודה הישראלית לחקר הפוריות להחזרת עובר יחיד.

ארכיון חדשות