מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות המרכז להערכת טכנולוגיות גירסה להדפסה

     טלפון ראשי: 03-7731508

       פקס: 03-6354136 

שם

טלפון 

כתובת דואר אלקטרוני

בולדור נגה

7731475

nogab@gertner.health.gov.il

ד"ר הורוביץ עינב

 7371525

einavh@gertner.health.gov.il

וקנין שרונה

7371526 

sharonav@gertner.health.gov.il

חקק נינה

7731476 

ninah@gertner.health.gov.il

 ד"ר מרגלית מיכל

7371580

michalm@gertner.health.gov.il

 

חזור