מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
הצגות בכנסים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות המרכז להערכת טכנולוגיות גירסה להדפסה

     טלפון ראשי: 03-7731508

       פקס: 03-6354136 

שם

-03-7731

שלוחה פנימית

כתובת דואר אלקטרוני

פרופ' שמר יהושע, מנהל המרכז

477

shukis@gertner.health.gov.il

בולדור נגה, מזכירת היחידה

475

nogab@gertner.health.gov.il

ד"ר הורוביץ עינב

03-7371526

einavh@gertner.health.gov.il

וקנין שרונה

287

sharonav@gertner.health.gov.il

חקק נינה

476

ninah@gertner.health.gov.il

ד"ר לוקסנבורג אסנת

03-7371527

osnatl@gertner.health.gov.il 

ד"ר מרגלית מיכל

 271

michalm@gertner.health.gov.il

 

 

 

חזור