מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות המרכז להערכת טכנולוגיות גירסה להדפסה

     טלפון ראשי: 03-7731508

       פקס: 03-6354136 

שם

טלפון 

כתובת דואר אלקטרוני

בולדור נגה

7731475

nogab@gertner.health.gov.il

ד"ר הורוביץ עינב

 7371525

einavh@gertner.health.gov.il

וקנין שרונה

7371526 

sharonav@gertner.health.gov.il

חקק נינה

7731476 

ninah@gertner.health.gov.il

 ד"ר מרגלית מיכל

7371580

michalm@gertner.health.gov.il

 

חזור