מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מנהל המרכז
צוות המרכז
תחומי המחקר
פרסומים
הצגות בכנסים
קשר עם גורמי חוץ
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
הגדרת המונח טכנולוגיות רפואיות גירסה להדפסה
 

הגדרת טכנולוגיות רפואיות, כפי שנקבעה לראשונה ב-1976 היא: "תרופות, מכשירים, גישות אבחנתיות וטיפוליות - כלליות וכירורגיות וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול".   Office of Technology Assessment (OTA), 1976. לאור התקדמות הרפואה, המדע והטכנולוגיה הורחבה ההגדרה כדלקמן:

 "תרופות, אביזרים, גישות אבחנתיות וטיפוליות - כלליות וכירורגיות וכן מסגרות ארגוניות בהן ניתן הטיפול, פרוצדורות וציוד רפואי לשימושו של הפרט או תשתית למרכזים רפואיים (כולל מערכות מידע)".

 

חזור