מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
צוות היחידה של מדיניות בריאות וביואתיקה גירסה להדפסה

 

טלפון: 03-5303964

 

שם

טלפון

כתובת דואר אלקטורונית

פרופ' גולדמן בולסלב,

מנהל היחידה

  03-5304459
 

goldmanb@post.tau.ac.il

 

מרקוביץ שרה, מזכירה

 03-5304459

  sara.markovitz@sheba.health.gov.il

ד"ר ולן ברוך

03-5303957

baruchv@gertner.health.gov.il

ד"ר עו"ד סיגל גיל

03-5303960

gils@gertner.health.gov.il

 

חזור