מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
היבטים אתיים של גילוי מוקדם של מחלת אלצהיימר גירסה להדפסה

שם המחקר:

היבטים אתיים של גילוי מוקדם של מחלת אלצהיימר

 

חוקרים ראשיים:

ד"ר עפרה גולן, עו"ד

 

מטרת המחקר:

לבחון את המשמעויות האתיות של בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת אלצהיימר, במצב הקיים שבו אין עדיין אמצעים למניעה או דחייה של המחלה.

 

חשיבות מעשית של המחקר:

יצירת בסיס אתי לגיבוש מדיניות בשאלה האם ובאילו תנאים להציע למטופלים בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת אלצהיימר או להיענות לבקשת מטופלים לעבור בדיקות כאמור. התייחסות מיוחדת ניתנה לבדיקות באמצעות מחשב, ולאפשרות שבדיקות אלו תהיינה זמינות לאבחון עצמי.

 

סטאטוס עבודה:

הסתיים

 

פרסומים:

המחקר הוצג בקבוצת עבודה בינלאומית שנערכה בנצרת בחודש דצמבר 2011 (תוכן ההרצאה מצורף):

 

Brain Storming in Alzheimer's Disease (BSAD) - Early detection of Alzheimer's disease: Multidisciplinarity and Controversiality

 

 

חזור