מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
גבולות הטיפול המאריך חיים בחולים שאיבדו את כשירותם גירסה להדפסה

חוקר ראשי:

ד"ר עפרה גולן, עו"ד

 

מטרת המחקר:

לבחון דרכים להתמודד עם הדיסוננס בין התפיסה הפילוסופית של ערך החיים לבין המציאות של איבוד הצלם, כפי שבא לידי ביטוי בטיפול בחולים שאיבדו את כשירותם הקוגניטיבית.

 

חשיבות מעשית של המחקר:

יצירת בסיס אתי ומשפטי לגיבוש הנחיות ולחקיקה שתסדיר את סוגיית הטיפול בחולים שאיבדו את כשירותם, שאינם נכללים בגדרי חוק החולה הנוטה למות.

 

סטטוס עבודה:

הסתיים

 

פרסומים:

Ofra G. Golan and Esther-Lee Marcus, Should We Provide Life-Sustaining Treatments to Patients with Permanent Loss of Cognitive Capacities?   Rambam Maimonides Medical Journal (RMMJ) , Vol. 3, Issue 3, July 2012.        http://www.rmmj.org.il/userimages/160/1/PublishFiles/177Article.pdf 

 

 

   חזור