מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
ההתפתחות ההיסטורית של מושג השוויון בבריאות ביישוב היהודי בארץ ישראל גירסה להדפסה

צוות המחקר האינטר-דיסיפלינארי כלל את פרופ' שפרה שורץ, גיורא קפלן ראש תחום היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וד"ר עפרה גולן מהיחידה למדיניות גנטית וביו אתיקה.

המחקר מציג היבטים של אי שוויון שהופעלו בשרותי הבריאות בישוב היהודי בארץ ישראל מראשית הקמתם במחצית המאה ה-19, באופן מודע ומכוון, על בסיס עדתי, קבוצתי, וכלכלי, כגון העדפת אשכנזים על ספרדים בבתי החולים בירושלים, העדפת איכרים על פועלים בביטוח בריאות, או העדפת פועלים מאורגנים על פני עובדים עצמאיים בחברות בקופות החולים.  היבטים אלה ליוו את התפתחות שרותי הבריאות היהודיים לכל אורך השנים. 

במקביל מציג המחקר את התייחסות הישוב היהודי לנושא אי השוויון על פני הזמן, מוקדים של שוויון בשרות הרפואי שנוסדו כנגד מוקדי האפליה השונים שפעלו בשרות הרפואי בבית החולים שער ציון ובבית החולים העירוני הראשון של קהילת יפו-תל אביב, או בבית החולים משגב לדך בירושלים. כמו כן, בוחן המחקר את השינויים שחלו עם הזמן בביטויי האי שוויון בשרותי הבריאות, אותם ניתן להסביר בשינוי ערכי, תרבותי ומושגי בסוגיה זו מאז ועד היום.

 

ביולי 2011 התפרסם מאמר מקיף בנושא בכתב העת "רפואה ומשפט":

 

פרופ' שפרה שורץ, גיורא קפלן, ד"ר עפרה גולן.

שווים ושווים יותר - היבטים ראשונים בהתפתחות מושג השוויון בבריאות בישוב היהודי בארץ ישראל. רפואה ומשפט, גליון מס' 44 - יולי 2011, עמ' 10-25.