מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
חובת הגילוי לצורך הסכמה מדעת לטיפול רפואי באספקלריה של טובת החולה גירסה להדפסה

חוקר ראשי

ד"ר עפרה גולן, עו"ד

 

יעדים ומטרות

להסביר את הפער בין דרישות החוק בנושא ההסכמה מדעת לטיפול רפואי לבין יישומן בפועל, ולהציע דרכים לגשר על פער זה.

 

השלכות

הצעת פרשנות להוראות חוק זכויות החולה, המאפשרת את יישומן באופן שמשרת את טובת המטופל. וכן הצעת מודל מעשי של הנחיות לביצוע הליך ההסכמה מדעת שיאפשר למטפלים לעשותו לא מפני אימת החוק, אלא מתוך הכרה פנימית ומודעות לתכלית ההליך ובמגמה להשיג את מטרותיו.

 

סטטוס

הסתיים

 

פרסומים

 

ספרים:

עפרה גולן, הסכמה מדעת לטיפול רפואי, חובת הגילוי באספקלריה של טובת החולה (פרלשטיין-גינוסר בע"מ, 2008)

 

פרקים בספרים:

Human Rights and Religious Duties: Informed Consent to Medical Treatment under Jewish Law, in Winfried Brugger / Michael Karayanni (Editors), Religion in the Public Sphere. A Comparative Analysis of German, Israeli, American and International Law, Max Planck Institute fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht, [2007], 190, 415-434

"הסכמה מדעת" לטיפול רפואי על פי המשפט העברי - אמצעי ליישוב בין החובה ההלכתית לרפא ולהירפא לבין הזכות המשפטית של החולה לאוטונומיה, חסד ואמת נפגשו - פרקי עיון ביחסים שבין הרופא למטופליו, ספר זיכרון לר' ד"ר יהושע שחור ז"ל, תשס"ז, 121-140.

Ofra G Golan, Informed Consent in Obstetrics. Ethical Dilemmas in Perinatal Medicine, in Joseph G Schenker (Editor) (Jaypee Brothers Medical Publishers 2010)

 

מאמרים:

דרישת "ההסכמה מדעת" כביטוי לכבוד האדם, שערי משפט, כרך ב' (2), משפט ורפואה, אדר ב' תש"ס, אפריל 2000, 188-171

 

 

חזור