מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
קריטריונים אתיים לתעדוף טכנולוגיות ושירותי בריאות-שלב ב' גירסה להדפסה

חוקר ראשי

ד"ר עפרה גולן, עו"ד

בשיתוף עם:

Prof. Paul Hansen from the Department of Economics, University of Otago, New Zealand


יעדים ומטרות

נסיון לשלב בין המודל לתעדוף טכנולוגיות ושירותי בריאות, שפותח על ידינו, לבין תוכנה לקבלת החלטות, שפותחה בניו זילנד ומשמשת במערכת הבריאות שם. ("1000Minds") זאת במטרה לסייע למקבלי ההחלטות בתעדוף הטכנולוגיות המועמדות להוספה לסל הבריאות.


השלכות

התאמת התוכנה לצרכים ולערכים המנחים את ועדת הסל יכולה לשמש כלי עזר לוועדה ולמקבלי ההחלטות בנושא זה. השימוש בכלי עשוי להגביר את השקיפות וההבנה של השיקולים הערכיים שביסוד ההחלטות, ולאפשר בחינה ביקורתית של החלטות אלו. כן יוכל כלי זה לשמש למחקר השוואתי של החלטות ועדת הסל בשנים שונות.


סטטוס

הסתיים .


פרסומים

כלי העזר שפותח הוצג בכנס בינלאומי בנושא תעדוף שירותי בריאות - Priorities 2010 שנערך בבוסטון בחודש אפריל 2010.


Ofra G. Golan, Paul Hansen, Giora Kaplan, Orna Tal, Health Technology Prioritization: Which criteria for prioritizing new technologies and what are their    relative weights?, Health policy 102 (2011), pp.126-135

 

 

חזור