מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
תרופות יתומות למחלות גנטיות נדירות – ניתוח הבעיות האתיות הנלוות לקיום תרופה ובחינת דרכים להתמודד עמן גירסה להדפסה

חוקר ראשי

ד"ר עפרה גולן, עו"ד


 

יעדים ומטרות

בחינה של השאלות הערכיות העומדות בבסיס ההחלטה אם לממן תרופות למחלות גנטיות יתומות ובאיזו מתכונת.


השלכות

לאחר הצגת חומר רקע וניתוח השיקולים הערכיים הרלוונטיים ניתן יהיה לקבוע מדיניות ציבורית בנושא של מניעת מחלות גנטיות נדירות ומימון תרופות למחלות אלה

 

סטטוס

הסתיים.

 

 

חזור