מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
יישום תובנות מ-Behavioral Economics לתחום בריאות הציבור גירסה להדפסה

חוקר ראשי

ד"ר גיל סיגל


שותפים

פרופ' ריצ'רד בוני, University of Virginia


יעדים ומטרות

שילוב הידע שנצבר בתחומי תהליכי קבלת החלטות של פרטים על התנהלות רפואית ובריאותי ברמת המיקרו והמאקרו


השלכות

שינוי סטנדרטים בחקיקת מדיניות בריאות, כירסום הולם בהאלהה של "הסכמה מדעת"

 

סטטוס

הסתיים שלב איסוף הנתונים וסקירת הספרות

 

גורם מממן

ללא מקור מימון חיצוני


 

חזור