מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
מחקרי ביואתיקה גירסה להדפסה

ביואתיקה היא ענף של האתיקה הכללית, אשר דנה בבעיות ובשיפוטים מוסריים של ההתנהגות האנושית. ענף זה מיישם תורות ועקרונות אתיים כלליים לבעיות קליניות ומחקריות ברפואה ולכל תחומי מדעי החיים ומדעי הבריאות. המחקר בתחום זה עוסק בדילמות מכל שלבי החיים, החל בבעיות הנוגעות להפריה, הריון ולידה, עבור דרך נושאים של אתיקה ביחסי מטפל-מטופל וכלה בסוגיות של טיפול בסוף החיים. תחום הביואתיקה עוסק גם בסוגיות של צדק חלוקתי ובעניינים של בריאות הציבור.
 

 

חזור