מחשוב וביוסטטיסטיקה
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
מינהלה ומשאבי אנוש
צוות
צוות המינהלה גירסה להדפסה

טלפון: 03-7731501

פקס: 03-6352293

  
 

שם

טלפון

כתובת דואר אלקטורונית

לימור בן דוד,

מנהלת אדמיניסטרטיבית

03-7731401

limorb@gertner.health.gov.il

 

 

03-7731402

 

סבטלנה רובינוב,

מנהלת משק ומתאמת אולמות

03-7731403

 

svetar@gertner.health.gov.il