מחשוב וביוסטטיסטיקה
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרים לפי חוקרים
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
מינהלה ומשאבי אנוש
צוות היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה גירסה להדפסה

טלפון: 03-7731503

פקס:   03-5349607


שם

-03-7731

שלוחה פנימית

כתובת דואר אלקטורונית

ד"ר עמית הופרט,

מנהל היחידה 

420

amith@gertner.health.gov.il

פרופ' לורנס פרידמן

422

laurencef@gertner.health.gov.il

אילנה לובל, מזכירה

421

ilanal@gertner.health.gov.il

ד"ר איליה נוביקוב

426

ilian@gertner.health.gov.il

ברניס אוברמן

425

 berniceo@gertner.health.gov.il

ד"ר חבי מורד

428

havim@gertner.health.gov.il

לירז אולמר

424

lirazo@gertner.health.gov.il

ד"ר רונן פלוס

429

ronenf@gertner.health.gov.il

ד"ר יקיר ברצ'נקו

עמית מחקר

 

byakir@gmail.com
חזור