אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
הימצאות דיכאון וחרדה בקרב ערבים ויהודים בישראל: מחקר נפת-חדרה גירסה להדפסה

חוקרים שותפים:

ד"ר גיורא קפלן, שרהלי גלסר, ד"ר חבי מורד, ד"ר עופרה קלטר-ליבוביץ

(שיתוף פעולה של היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי-דם, היחידה להיבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות והיחידה לביו-סטטיסטיקה)

 

מטרות המחקר:

1. לבחון הימצאות מאפייני דיכאון וחרדה בשתי האוכלוסיות;

2. לבחון את הגורמים הקשורים בדיכאון וחרדה בשתי האוכלוסיות;

3. לבחון את הקשר של מאפייני דיכאון וחרדה עם שימוש בשירותי בריאות, תוך שימת דגש מיוחד על טיפול במחלות כרוניות שכיחות.

 

רקע והשלכות:

האוכלוסייה הישראלית מורכבת מתת-קבוצות מגוונות, השונות זו מזו במאפיינים סוציו-דמוגראפיים ובתחלואה.

הכרת ההימצאות והבנת התפקיד של מצבים נפשיים במגזרי האוכלוסייה השונים תסייע בהתערבות יעילה על פי צרכי קהלי-היעד השונים, ותאפשר התייחסות לחסמים אפשריים להיענות לתכניות מניעה וטיפול.

 

מחקר נפת חדרה

 

פרסום:

Depression among Arabs and Jews in Israel: a population-based study.

Kaplan G, Glasser S, Murad H, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2009 Sep 24.

 

 

חזור