אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
מחקרים
פרסומים
תחום אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות בקהילה גירסה להדפסה

ראש תחום:

דר' גילי רגב-יוחאי

 

רקע:

מחלות זיהומיות בקהילה מהוות נדבך משמעותי בבריאות הציבור.מחלות זיהומיות מטבען, מהוות בעיה ציבורית, היות וכל פרט חולה מהווה גם מקור תחלואהלסובבים אותו. לפיכך, המחקר בתחום מחייב שימוש בשיטות אפידמיולוגיות מתאימות.

המחקרים המתקיימים משלבים בין מחקר אפידמיולוגי בקהילה למחקרמעבדתי המתקיים במעבדת המחקר ביחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי ע"ש שיבא.

 

יעדים ומטרות:

  • הבנת הקשר בין פתוגן למאכסן, האינטראקציה בין פתוגנים שונים והמשמעויות

    האפידמיולוגיות ברמת הקהילה.

  • הבנת ההשלכות הבלתי ישירות של פעולות מניעתיות או טיפוליות ברמת הפרט על

    הקהילה.

 

השגת יעדים אלו תאפשר הבנת ההשלכות של מחלות זיהומיות על בריאות הציבור והתאמת המדיניות.

 

תחומי מחקר עיקריים:

  • השלכות בלתי ישירות של חיסונים בקהילה.
  • השימוש באנטיביוטיקה בקהילה ועמידות לאנטיביוטיקה (גורמי סיכון, דרכי העברה והתפשטות).
  • העברת פתוגנים בקהילה - מנשאות לתחלואה.
  • הבנת האינטראקציה בין הפתוגן למאכסן ובין פתוגנים שונים: מרמת הפתוגן - למאכסן - ולאוכלוסיה. 

 

הרכב הצוות:

קבוצת המחקר עוסקת הן באיסוף נתונים אפידמיולוגים וניתוחם והן במחקר מעבדתי ולכן כוללת: 3 עובדי מעבדה, 2 עוזרי מחקר, מנהלת נתונים וסטטיסטיקאית, קלדנית, סטודנטים לביולוגיה (תארים שני ושלישי), 3 סטודנטים לרפואה העושים אתעבודת הגמר שלהם במסגרת המחקר ורופאים המבצעים את חצי שנה של מחקר במדעי יסוד.


למחקרים של היחידה

 

לפרסומים 

 

חזור