אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
הצמדות לטיפול רפואי מבוסס-הנחיות והקשר עם אשפוזים חוזרים ותמותה לאחר ניתוח מעקפים בעורקים הכליליים בלב (CABG) גירסה להדפסה

חוקרים:

פרופ' רחל דנקנר

ליאת אורנשטיין

לירז אולמר

ארנונה זיו

קרן לאופר

ירון מושקוביץ'

 

חשיבות המחקר:

הקולג' האמריקאי לקרדיולוגיה (ACC ) ואיגוד הלב האמריקאי AHA) ) פרסמו ב-2004 המלצות למתן תרופות משלוש משפחות (נוגדי טסיות, מעכבי בטא וסטטינים) כטיפול אופטימלי לאחר ניתוח מעקפים. ההנחיות הנ"ל, שמטרתן מניעה שניונית לשיפור איכות החיים והשרידות של חולים אלו, ממשיכות להתעדכן מדי תקופה והשימוש בהן הולך וגובר.

היצמדות לטיפול תרופתי מבוסס-הנחיות, הן ע"י הרופא בקהילה והן ע"י רופא הלב המנתח, עשויה לשפר את תוצאי הבריאות הקצרים וארוכי-הטווח של מנותחי מעקפים. לאור העלות הנמוכה של התרופות, בהשוואה לעלות של אשפוזים חוזרים, היצמדות לטיפול מבוסס-הנחיות יכולה גם לחסוך במשאבים ולצמצם את הנטל על שירותי הבריאות.

 

מטרת המחקר:

לבחון את הקשר בין אשפוזים חוזרים ותמותה קצרת וארוכת-טווח לבין ההיצמדות של הכירורג לטיפול תרופתי מבוסס-הנחיות, כפי שמשתקף במכתבי השחרור של חולי לב מנותחי מעקפים.

 

שיטות:

מחקר עוקבה פרוספקטיבי שעקב אחר חולי לב שעברו ניתוח מעקפים בין השנים 2004-2007 בשבעה מרכזים רפואיים בישראל. זהו ניתוח פוסט-הוק של נתונים שנאספו במסגרת מחקר התערבותי מבוקר, שמטרתו הייתה לעודד השתתפות בשיקום לב.

המחקר עקב אחר 1,131 חולי לב מנותחי מעקפים, שנותחו בין השנים 2004-2007 בשבעה מרכזים רפואיים בישראל. היצמדות הכירורג להנחיות נקבעה כרישום של 3 משפחות של תרופות במכתב השחרור: נוגדי טסיות, חוסמי בטא וסטטינים. החולים רואיינו כעבור שנה מהניתוח, להשגת מידע על אשפוזים חוזרים ותרופות שנלקחות. נתוני תמותה עודכנו ממשרד הפנים עד למרץ 2018.

 

תוצאות:

עבור 638 מנותחי מעקפים (56.4%) הייתה היצמדות מלאה לטיפול התרופתי מבוסס-ההנחיות במכתב השחרור.

לקיחת כל 3 התרופות בהתאם להנחיות לפני ניתוח המעקפים הייתה המנבא העצמאי החזק ביותר לרישומן במכתב השחרור.

שיעור האשפוזים החוזרים הנמוך ביותר (30%) כעבור שנה מניתוח המעקפים נמצא בקרב חולים שמכתב השחרור שלהם כלל את כל 3 התרופות לפי ההנחיות ושגם לקחו אותן בפועל כעבור שנה מהניתוח.

בעיבוד הרב-משתני, היצמדות לטיפול תרופתי מבוסס-הנחיות במכתב השחרור הורידה ב- 26% את הסיכון לאשפוז חוזר ו/או תמותה כעבור שנה מהניתוח. מנותחי מעקפים שהכירורג שלהם נצמד להנחיות במכתב השחרור היו בעלי סיכון מופחת ב-24% לתמותה כוללת כעבור 8 שנים.

 

המלצות:

חשוב שרופאי הלב המנתחים יקפידו להיצמד להנחיות קליניות ויכללו המלצות לכל 3 התרופות במכתב השחרור.

הקפדה על טיפול תרופתי מבוסס הנחיות לפני ניתוח המעקפים מועילה גם היא, ולכן חשוב להעלות את המודעות לנושא גם בקרב הרופאים המטפלים בקהילה.

 

 

חזור