אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
התאמה ויכולת ניבוי של ציון שאלון המעריך את ההיצמדות לדפוס המקומי של התזונה הים-תיכונית גירסה להדפסה

חוקרים

קטלין אבו-סעד

רונית אנדבלט

רבקה גולדשמיט

טל שמעוני

לסלי ניצן

דנית שחר

ליטל קינן-בוקר

ארנונה זיו

עפרה קלטר-ליבוביץ'

 

רקע ומטרות

ראיות ממחקרים מצביעות על התועלת הבריאותית של התזונה הים-תיכונית. עם זאת, קיימים הבדלים אזוריים בדפוס התזונה הים-תיכונית. קיימים שאלונים קצרים שנועדו להעריך את ההיענות לדפוס התזונה הים-תיכונית. המחקר הנוכחי נועד לתאר את התהליך של התאמת השאלון הספרדי Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) לשימוש בישראל, ולבדוק את היכולת של ציון השאלון המותאם לנבא תמותה מכל הסיבות.

 

שיטות

וועדה של מקבלי החלטות בתחום התזונה, דיאטניות וחוקרות התאימה את שאלון MEDAS לצורך יצירת הגרסה הישראלית שלו [Israeli Mediterranean diet screener (I-MEDAS)] המשקפת את הגרסה המקומית של התזונה הים-תיכונית וההמלצות הלאומיות לתזונה.

מחקר נפת-חדרה הוא מחקר עוקבה פרוספקטיבי בישראל, שכלל בין השאר גם הערכה תזונתית כמותית באמצעות שאלון תכיפות מזון [food frequency questionnaire (FFQ)]. במחקר נכללו 1,092 משתתפים בוגרים עם מידע תזונתי מלא; חציון משך המעקב: 14 שנים (טווח בין-רבעוני: 12-15); 179 משתתפים נפטרו במהלך המעקב.

השתמשנו בנתוני ההערכה התזונתית בתחילת המעקב על מנת לחשב עבור כל משתתף במחקר את ציון ההיצמדות שלו לדפוס התזונה הים-תיכונית על פי השאלון המותאם (I-MEDAS).

ההערכה של היכולת של ציון שאלון I-MEDAS לנבא תמותה מכל הסיבות נבדקה באמצעות מודל הסיכונים הפרופורציונאליים של Cox.

 

תוצאות

שאלון MEDAS המכיל 14 פריטים הותאם לכלי I-MEDAS המכיל 17 פריטים. חציון ציון I-MEDAS באוכלוסיית המחקר היה 8 (טווח בין-רבעוני: 7-9; טווח אפשרי של הציון: 0-17).

בניתוח רב-משתנים, כל עליה של נקודה אחת בציון I-MEDAS הייתה קשורה בירידה ממוצעת של 12% בסיכון למוות .(Adjusted HR: 0.88; 95% CI: 0.80-0.97)הקשר שבין הציון של שאלון MEDAS המקורי ובין התמותה היה פחות חזק, ואיבד את המובהקות הסטטיסטית לאחר תיקנון לערפלנים פוטנציאליים.

 

מסקנות

I-MEDAS משקף את הגרסה המקומית של התזונה הים-תיכונית ואת ההמלצות התזונתיות הלאומיות בישראל. ציון I-MEDAS המחושב מנתוני שאלון תכיפות מזון, הראה יכולת לנבא תמותה בעוקבה מבוססת-אוכלוסייה של בוגרים.

 

מאמר

Abu-Saad K, Endevelt R, Goldsmith R, Shimony T, Nitsan L, Shahar DR, Keinan-Boker L, Ziv A, Kalter-Leibovici O. Adaptation and predictive utility of a Mediterranean diet screener score. Clin Nutr. 2019 Jan 5. pii: S0261-5614(18)32602-5. doi: 10.1016/j.clnu.2018.12.034. [Epub ahead of print]

 

 

חזור