אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
דכאון וחרדה קשורים לצריכה גבוהה של שירותי רפואה ותמותה בקרב מבוגרים עם מום לב מלידה גירסה להדפסה
 

חוקרים שותפים:

מיכל בנדרלי, עפרה קלטר-ליבוביץ, דליה ויצמן, לאונרד בלידן, יונתן בובר, אלכסנדר דדשב, אפרת מזור-דריי, אברהם לורבר, עמירם ניר, סרגיי ילונצקי, ירון רזון, גבריאל חודיק, רפאל הירש - קבוצת המחקר בנושא מבוגרים עם מום לב מלידה

 

 רקע

מומים במערכת הלב וכלי הדם הם המומים השכיחים ביותר מבין המומים המולדים. עד אמצע המאה הקודמת רק כרבע מהחולים עם מום לב מלידה שרדו מעבר לשנת החיים הראשונה. כיום, הודות לשיפור ניכר באבחון, טיפול ומעקב רפואי, למעלה מ-90% מהם צפויים להגיע לבגרות. כתוצאה מכך במהלך העשורים האחרונים, הולכת וגדלה, אוכלוסיית המבוגרים עם מום לב מלידה באופן שמספרם כעת עולה על מספר הילדים עם מום לב. גם אם עברו תיקון מוקדם של המום, מבוגרים עם מום לב מלידה ממשיכים להיות בסיכון לפרוצדורות חוזרות, סיבוכים של המום או הטיפול בו, ולתמותה מוקדמת. ההתמודדות עם המום ותוצאיו לאורך החיים בנוסף לבעיות התפתחותיות והתנהגותיות כתוצאה מהמום והטיפול, מעלים את הסיכון לבעיות רגשיות בקרבם.

ידוע ממחקרים קודמים כי מצוקה נפשית, דכאון וחרדה כרוכים בצריכה גבוהה של שירותי רפואה באוכלוסייה הכללית בכלל, ובמיוחד בקרב חולים במחלות כרוניות נרכשות כגון אי ספיקת לב, סוכרת, או מחלת ריאות חסימתית. המשמעות של דכאון או חרדה בקרב מבוגרים עם מום לב מלידה, אשר בניגוד לחולים עם מחלות נרכשות מתמודדים עם מחלתם מלידתם, אינה ידועה.

מטרת המחקר

להעריך את הקשר בין דכאון וחרדה לבין צריכת שירותי רפואה ותמותה בקרב מבוגרים עם מום לב מלידה.

 

שיטות

ניתוח הנתונים כולל 8,334 בני 18 ומעלה עם מום לב מלידה, שהיו מבוטחים ב"מכבי שירותי בריאות" בשנים 2007 -2011 וזוהו במאגרי המידע של הקופה לפי אבחנות מתועדות ופרוצדורות ספציפיות לטיפול במום לב מלידה. הגדרת דכאון וחרדה התבססה על אבחנות או טיפול תרופתי.

 

ממצאים עיקריים

  1. לכמחצית מהחולים היה מום בדרגת מורכבות פשוטה, לכ-21% מום בדרגת מורכבות בינונית ול-4% מום במורכבות גבוהה. ב-23% מהחולים לא ניתן היה לקבוע את דרגת המורכבות של המום בין אם בשל תיעוד של אבחנה לא ספציפית או חוסר מידע נוסף הדרוש לקביעת מורכבות המום.
  2. דכאון או חרדה תועדו בקרב 2,950 חולים (35%)
  3. חולים עם דכאון או חרדה היו מבוגרים ב-9 שנים בממוצע בהשוואה לחולים ללא דכאון או חרדה (גיל: 54±17 בהשוואה ל- 45±18). בנוסף, דיכאון או חרדה היו קשורים בשיעור גבוה יותר של נשים (61% לעומת 45%), ושכיחות גבוהה יותר של מחלות נלוות בהשוואה לחולים ללא דכאון או חרדה.
  4. לאחר תקנון רב משתני להבדלים במאפיינים, לחולים עם דכאון/חרדה היו יותר ביקורים אצל רופא משפחה (פי 1.31 אם האבחנה תועדה לפני חלון הזמן של איסוף המידע או פי 1.36 אם אבחנת הדכאון/חרדה תועדה במהלך חלון הזמן לאיסוף המידע), יותר ביקורים אצל קרדיולוג (פי 1.07 ו-1.22 בהתאמה), יותר ביקורים בחדר מיון (פי 1.60 ו-1.43 בהתאמה) ויותר אשפוזים (פי 1.18 ן-1.47 בהתאמה).
  5. ביקורים תכופים יותר אצל רופא תועדו בקרב צעירים עם דכאון/חרדה למרות שקבוצה זו התאפיינה בשיעורים נמוכים יותר של דכאון/חרדה בהשוואה לקבוצות הגיל המבוגרות יותר.
  6. בין השנים 2007 ו-2017 נפטרו 905 חולים מבין משתתפי המחקר. דכאון/חרדה שתועדו במהלך תקופת המחקר היו קשורים עם סיכון גבוה ב-40% לתמותה בקרב חולים בהשוואה לחולים ללא אבחנה כזו.

 

מסקנות

מבוגרים עם מום לב מלידה הסובלים גם מדכאון או חרדה מתאפיינים בצריכה גבוהה של שירותי רפואה וסיכון מוגבר לתמותה. התייחסות למצבם הפסיכולוגי של החולים מהווה חלק חשוב מהטיפול הרב מערכתי בהם במטרה לצמצם צריכה עודפת של שירותי רפואה בקרבם ולשפר את הפרוגנוזה.

 

מאמר

Michal Benderly, Ofra Kalter-Leibovici, Dahlia Weitzman, Leonard Blieden, Jonathan Buber, Alexander Dadashev, Efrat Mazor-Dray, Avraham Lorber, Amiram Nir, Sergei Yalonetsky, Yaron Razon, Gabriel Chodick, Rafael Hirsch,    for the Israeli Congenital Heart Disease Research Group.  Depression and Anxiety are Associated with High Health Care Utilization and Mortality among Adults with Congenital Heart Disease

Accepted to the International Journal of Cardiology 2018