אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחקר חוויית המטופל לאחר שבץ מוחי גירסה להדפסה

חוקרים ושותפים למחקר:

פרופ' רחל דנקנר (מכון גרטנר)

פרופ' בלה גרוס (נהריה)

פרופ' גל איפרגן (סורוקה)

פרופ' כרמל ארמון (אסף הרופא)

פרופ' דוד אוריון (שיבא)

פרופ' דוד טנה (יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל)


בשיתוף:

בי"ח אסף הרופא

בי"ח סורוקה

מרכז רפואי לגליל, נהריה

בי"ח שיבא


תחילת המחקר:

יוני 2017


רקע:

המפגש של החולה עם המערכת הרפואית מורכב ואף טראומטי. באחת אובדת האוטונומיה על הבריאות הגופנית. החולה ומשפחתו מתמודדים עם המדיקליזציה שמאפיינת את המערכת הרפואית, הערוכה לתת מענה רפואי מבוסס ראיות מדעיות, תוך שמירה על עלויות הטיפול. החולה מצפה להתייחסות כוללנית לצרכיו, באופן שייתן מענה גם למארג החיים השגרתי .

 

שיטות:

המחקר הנוכחי יכלול עוקבה של נפגעי שבץ שיאושפזו עקב אירוע חד, של שבץ או TIA, בשלושה מרכזים רפואיים, שיבא, נהריה וסורוקה, שניים פריפריאליים ואחד מרכזי, ויגייס חולים במרכזים אלו במשך שנה קלנדרית, ובמידת האפשר את בן/בת הזוג. צפוי כי העוקבה תכלול חולים דוברי עברית, ערבית ורוסית, בייצוג משמעותי.

לטובת תכנון המחקר ובחירת כלי המחקר נעשה שימוש במידע שנצבר במחקר מקדים שנעשה על ידינו בתמיכת המכון הלאומי, בהמלצות של The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) ובסקרי NASIS. בשנת 2014 נקבעו על ידי ICHOM מדדי מעקב לשבץ מוחי איסכמי, המורגי, ו-TIA. אלו מדדים שנועדו למעקב אחר חולים שאושפזו עקב הארוע החד. שאלוני המעקב נועדו להיות ממולאים על ידי החולה, אולם במידה ואינו מסוגל - ניתנים למילוי על ידי פרוקסי, על ידי הרופא המטפל, או ממידע מתיק רפואי. נקודות הזמן לאיסוף מידע הן: באשפוז החד, כעבור 90 יום, כעבור שנה, בדומה לתוכנית המחקר הנוכחי. השאלונים הנכללים במדדי המעקב הם שאלון איכות חיים EQ5D, שאלון יכולת תפקודית על פי סולם רנקין ואינדקס ברטל. אין בכלים אלו התייחסות לחוויית המטופל וצרכיו שאין להם מענה על ידי המערכת.

 

מטרות המחקר הרפואי:

א. להבין מהם הצרכים והציפיות של החולה ומשפחתו מהמערכת הרפואית בעקבות אירוע רפואי חד הכרוך באשפוז ובהמשך טיפול בקהילה.

ב. לאפיין אוכלוסיות חולים ובני משפחה, בהן קיים פער בין הצרכים והציפיות לבין הטיפול הניתן בפועל.

 

גורם מממן:

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות

 

פרסומים:

Correlates of well-being among caregivers of long-term community-dwelling stroke survivors.

Dankner R, Bachner YG, Ginsberg G, Ziv A, Ben David H, Litmanovitch-Goldstein D, Chodick G, Balicer R, Tanne D, Greenberg D.

Int J Rehabil Res. 2016 Dec;39(4):326-330

 

 

חזור