אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
בריאות לב וכלי דם בקרב ערבים ויהודים בישראל- מחקר נפת-חדרה גירסה להדפסה

שותפים

ד"ר מיכל בנדרלי, אנג'לה שיטרית, ד"ר חבי מורד, ד"ר קתלין אבו-סעד, ד"ר מיכל גילאון, פרופ' אורי רוגובסקי, פרופ' בן עמי סלע, ד"ר חנה קנטי, פרופ' דרור חרץ, ד"ר אחמד עתמנא, ד"ר גרשון אלפרט, פרופ' אורי גולדבורט, ד"ר עופרה קלטר-ליבוביץ'.רקע:

על פי מחקרים שנערכו בעיקר בארה"ב, הבדלים בתחלואת לב וכלי דם בין קבוצות אוכלוסייה הם לעיתים קרובות לרעת קבוצות המיעוט באוכלוסייה. גם מחקרים שנערכו בישראל מצאו תוחלת חיים נמוכה יותר בקרב ערבים בהשוואה ליהודים. הפער בתוחלת החיים מוסבר במידה רבה באמצעות תחלואה עודפת בסוכרת ובמחלות לב וכלי דם באוכלוסייה הערבית.

ב-2010 פרסם ה- American Heart Association מדד לבריאות קרדיווסקולרית (cardiovascular health) המבוסס על גורמי הסיכון העיקריים למחלות לב וכלי דם (תזונה, פעילות גופנית, מדד מסת הגוף, עישון, רמת שומני הדם, לחץ דם, ורמת גלוקוז בדם). עבור כל אחד מהגורמים המגדירים את המדד נקבע סף לרמה אידאלית מבחינת בריאות. מספר הגורמים ברמה אידאלית נמצא מנבא תחלואה ותמותה ממחלות לב וכלי דם. מעטות העבודות שהשוו קבוצות אוכלוסייה באמצעות המדד מחוץ לארה"ב. עד כה לא נערכה בחינה כזו בישראל.

 

מטרת המחקר:

להשוות את הבריאות הקרדיווסקולרית בקרב יהודים וערבים המתגוררים באזור נפת חדרה.


מדגם המחקר:

המידע נאסף בשנים 2001-2007 בקרב 1,100 משתתפים יהודים וערבים תושבי נפת-חדרה בגילאים 25-74 שנים, וכלל מידע על אורח-חיים (תזונה, עישון ופעילות גופנית), תחלואה כרונית, ומדידות אנתרופומטריות, מדידות לחץ דם ובדיקות דם בצום.

 

ממצאים עיקריים:

  1. בריאות קרדיווסקולרית מלאה (כל גורמי הסיכון ברמה אידאלית) נדירה בכלל האוכלוסייה.
  2. כל הגורמים ההתנהגותיים (תזונה, פעילות גופנית, מדד מסת הגוף, עישון) ברמה אידאלית נמצאו רק בקרב משתתף אחד מבין 1104 הנבדקים שנכללו במחקר. שלושה מתוך ארבעת הגורמים נמצאו בקרב 10% מהמשתתפים היהודים ו-3% מהמשתתפים הערבים.
  3. למרות שתזונה אידאלית נרשמה בפחות מ-1.5% מכלל המשתתפים, ההסתברות להגיע ליעד הצריכה של דגנים מלאים הייתה גבוה יותר בקרב ערבים בעוד שהסיכוי להגיע ליעדי הצריכה של פירות, ירקות ודגים היה נמוך יותר.
  4. השכיחות של רמה אידאלית של מדד מסת הגוף ופעילות גופנית הייתה נמוכה יותר בקרב ערבים. השכיחות הגבוהה ביותר של מעשנים נרשמה בקרב גברים ערבים (57%) והשכיחות הנמוכה ביותר בקרב נשים ערביות (6%).
  5. גם השכיחות של רמה אידאלית של כל גורמי הסיכון האחרים הייתה נמוכה בסה"כ באוכלוסייה (2% בקרב ערבים ו-8% בקרב יהודים).
  6. רמה אידאלית של כל שבעת הגורמים המרכיבים את המדד לא נמצאה באף אחד ממשתפי המחקר ו-6 מתוך 7 הגורמים ברמה אידאלית נמצאו בפחות מ-2% מהמשתתפים.
  7. לאחר תקנון להבדלים בגיל ורמה סוציואקונומית, מצאנו כי ערבים נמצאים בסיכוי נמוך יותר לצבור גורמים ברמה אידאלית (יחס צולב עם רווח סמך של 95%: 0.62 (0.42-0.92) עבור גברים ו-0.73 (0.48-1.12) עבור נשים).


פרסום:

Benderly M, Chetrit A, Murad H, Abu-Saad K, Gillon-Keren M, Rogowski O, Sela BA, Kanety H, Harats D, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O.  Cardiovascular health among two ethnic groups living in the same region: A population-based study. Int J Cardiol. 2017 Feb 1;228:23-30


 

חזור


 

.