אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
הקשר בין צריכת מוצרי חלב ובין גורמי סיכון קרדיווסקולאריים, מחלה קרדיווסקולארית ותמותה: מחקר עוקבה גירסה להדפסה

החוקרים:

ד"ר קתלין אבו-סעד

ד"ר עפרה קלטר-ליבוביץ

ד"ר מיכל בנדרלי

ד"ר גרשון אלפרט

ד"ר איליה נוביקוב

 

רקע:   

בספרות מדווחות תוצאות סותרות לגבי הקשר בין צריכת מוצרי חלב ובין התפתחות תחלואה קרדיווסקולארית וגורמי הסיכון הקשורים למחלות לב וכלי-דם, ולתמותה מסיבה כלשהי. דרושים אפוא מחקרי עוקבה נוספים באוכלוסיות שונות על מנת לשפר את הבנתנו לגבי קשרים אלו ולגבי גורמים מתווכים אפשריים (כגון: סוג מוצרי החלב הנצרכים, משך החשיפה, שינוי בצריכה לאורך זמן).

 

השערת העבודה ומטרותיה:

אנשים עם צריכה גבוהה של מוצרי חלב , ובמיוחד אנשים בעלי צריכה גבוהה של מוצרי חלב דלי-שומן יעלו פחות במשקל, בהיקף המותן ובערכי לחץ-הדם, ויהיה להם שיעור נמוך יותר של תמותה מסיבה כלשהי או תחלואה קרדיווסקולארית, בהשוואה לאנשים עם צריכה נמוכה של מוצרי חלב.

 

מטרות המחקר:

 1. לבחון את הקשר בין צריכת מוצרי חלב, ובמיוחד צריכת מוצרי-חלב דלי-שומן עם השינוי במשקל הגוף (תוצא ראשי);

2. לבחון את הקשר בין צריכת מוצרי חלב והשינוי שחל בהיקף המותן ובערכי לחץ-הדם, והיארעות של השמנה  במהלך המעקב (תוצאים משניים);

3. לבחון את הקשר בין צריכת מוצרי חלב והיארעות מחלה קרדיווסקולארית או תמותה מסיבה כלשהי (תוצא משני מורכב);

 4. לאמוד את השפעת שינוי בצריכת מוצרי חלב לאורך זמן על קשרים אלו.

 

שיטות:

מדובר במחקר עוקבה פרוספקטיבי הכולל בדיקה חוזרת של מדדים אנתרופומטריים (משקל והיקף מותן), ערכי לחץ-הדם ואיסוף מפורט על צריכת מוצרי חלב בקרב 1,100 משתתפי מחקר נפת חדרה. המדגם המקורי של משתתפי המחקר רובד לקבוצות בגודל שווה על פי מין, מגזר (יהודים וערבים) ו-5 שכבות גיל בנות 10 שנים כל אחת (טווח: 25-74) מקרב האוכלוסייה העירונית בנפה. איסוף הנתונים בבסיס התקיים בין השנים 2002-2007 וכלל מאפיינים דמוגרפיים וסוציו אקונומיים, צריכה תזונתית מפורטת, מידע על תחלואה כרונית, כולל תחלואה קרדיווסקולארית ובגורמי הסיכון למחלות לב וכלי-דם. הקשר בין נתוני הבסיס, וצריכת מוצרי החלב (בסקר הבסיס וכעת) עם משתני התוצא ייבדק בעזרת מודלים רב-משתניים.

 

חשיבות המחקר:

מחקר זה מהווה מחקר העוקבה הראשון בישראל האומד את הקשר בין צריכת מוצרי חלב וגורמי סיכון למחלות לב וכלי-דם, מחלה קרדיווסקולארית ותמותה מסיבה כשלהי.

 

השלכות אפשריות לרפואה:

מחקר זה יספק בסיס עובדתי לקביעת המלצות תזונתיות עבור האוכלוסייה בישראל לגבי צריכת מוצרי חלב במטרה להקטין את עומס התחלואה בגורמי סיכון למחלות לב וכלי-דם ומחלה קרדיווסקולארית.

 

סטטוס המחקר:

המחקר הסתיים ביוני 2016. מתוך משתתפי המחקר ששרדו וניתן ושהיו יכולים להשתתף בהערכה במעקב (959, 87.0% מהמדגם בבסיס), 756 רואיינו (שיעור היענות כולל: 78.8%). הוגש דו"ח מסכם. בימים אלה אנו נערכים לניתוח נתונים לקראת פרסומים מדעיים.

 

מקור מימון:

מועצת החלב בעזרת המדען ראשי, משרד הבריאות

 

 

 

 

חזור