אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
שיקום לחולי לב שעברו ניתוח מעקפים - מחקר התערבות רב מרכזי גירסה להדפסה


חוקרת ראשית

פרופ' רחלי דנקנר

 

שותפים

המרכזים הרפואיים:

כרמל, סוראסקי, אסותא תל אביב, רמת מרפא, והדסה עין כרם.

 

סוג המחקר

מחקר ההתערבות רב מרכזי.

 

שיטה

רואיינו מעל ל- 1100 חולים אשר עבור ניתוח מעקפים בחמשת המרכזים הרפואיים שצויינו לעיל. איסוף המידע ארך 4 שנים (2004–2007). נערך מפקד כעבור שנה בבית המראויינים. נערך מעקב תמותה לאורך 12 שנה.

 

תוצאות

שיעור החולים המשתתפים בשיקום לב בקרב חולים הגרים במרחק המאפשר נגישות סבירה לטיפול (עד 30 ק"מ ממכון שיקום לב), עמד על כ- 16%, ובעקבות תוכנית הסברה לחולים ולצוות הרפואי במחלקות הניתוח, הגיע לכ- 31% מכלל החולים המנותחים, אשר כולם זכאים לטיפול המשקם במסגרת סל שירותי הבריאות.

מאמר מדעי, שהינו פרי עבודה מצטיינת לתואר שני של הגברת יוליה גנדלר, אשר עסק בהשוואת החולים שהיגרו לישראל מארצות חבר העמים בגלי העלייה משנת 1989, לחולים ממוצא ישראלי ולעולים הותיקים יותר, התפרסם בגיליון חודש ספטמבר של כתב העת "הרפואה".

תוצאות המחקר מדגישות את השיעור הנמוך במיוחד של הליכה לשיקום לב בקרב חולים אלו, ואת הצורך בתוכניות הסברה והפניה, מותאמות לשפת האם, בכדי להעלות את מספר החולים שיטופלו בטיפול מניעתי זה. בנוסף, מדגימה העבודה כי איכות החיים והכושר הגופני כעבור שנה מניתוח המעקפים השתפרו בקרב החולים שהשתתפו בשיקום לב באופן משמעותי יותר מאשר בקרב החולים שלא השתתפו בטיפול

 

גורם מממן

1. המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות

2. במימון מקורות נוספים, אותם גייסה החוקרת הראשית ויוזמת המחקר, ד"ר רחלי דנקנר.

 

פרסומים

1. יוליה גנדלר, גלית גאוליוב, ארנונה זיו, איליה נוביקוב, רחלי דנקנר. מחקר התערבות רב-
מרכזי בנושא הפניה לשיקום לב לאחר ניתוח מעקפים בעורקים הכליליים של שריר הלב:
מעקב של שנה אחר עולים חדשים מברית המועצות לעומת ילידי ישראל ועולים ותיקים

"הרפואה", כרך 151 חוב' 9, ספטמבר 2012, עמ' 511-517.

http://www.ima.org.il/harefuah/ViewArticle.aspx?aId=3069

* למאמר זה נכתבה כתבת "במת מערכת" (editorial) של ד"ר יעקב הנקין להלן:

יעקב הנקין, השתתפות בשיקום לב לאחר ניתוח מעקפים: חדשות טובות, חדשות רעות

"הרפואה" - כרך 151 חוב' 9, ספטמבר 2012, עמ' 522-524.

http://www.ima.org.il/harefuah/ViewArticle.aspx?aId=3072

*כתבה בנוגע למאמר מעיתון "הרפואה" פורסמה בעיתון "הארץ" בתאריך 21.10.12.

 בלינק להלן:

http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1846540

2.

Dankner R, Geulayov G, Ziv A, Novikov I, Goldbourt U, Drory Y. The effect of an educational intervention on coronary artery bypass graft surgery patients' participation rate in cardiac rehabilitation programs: a controlled health care trial. BMC Cardiovasc Disord. October, 2011, (11):60.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3214809

 

חזור