אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
פרויקט לקידום שיקום חולי לב בישראל גירסה להדפסה

חוקרת ראשית

פרופ' רחלי דנקנר


שותפים

במכון גרטנר: היחידה למידע ומחשוב.

בבי"ח שיבא: ד"ר אהוד שוומנטל- מנהל מרפאות מכון הלב, פרופ' יעקב דרורי.


מחקרים

  • מחקר התערבות פרוספקטיבי מבוקר, לבדיקת השפעת הגברת המודעות לשיקום-לב, בקרב חולי לב לאחר ניתוח מעקפים, על שיעור ההיענות לטיפול בשיקום, על תחלואה, איכות חיים ו 3- שנות תמותה, ואפיון הגורמים שמעודדים או מונעים מהחולים לעבור שיקום-לב.

לדוח המלא

 

תאור הפרוייקט

  • התקיימה פעילות ענפה במספר מישורים במטרה לקדם את שיקום חולי הלב במדינת ישראל: במחקר, גיבוש מודל, אפיון בעיה, הערכת התערבות, הוצאת ניירות עמדה.
  • הגשת הצעות לשינוי סל שירותי הבריאות לגבי התוויות לזכאות לשיקום לב לועדה הציבורית הדנה בתוספות לסל. בשנת 2006 הוספה התווית זכאות לשיקום לב לחולי אי ספיקת לב דרגות 2, 3. בשנת 2007 הוגשה בקשה להוספת התוית זכאות לשיקום לחולי לב לחולים לאחר צינטור כלילי טיפולי.
  • שינוי מדיניות קופות החולים לגבי תשלום עבור השיקום ומתן אפשרות לחולים לקבל שיקום במכונים הקיימים.
  • קיום מחקר רב מרכזי בנושא אפיון החסמים שמונעים מחולי לב לאחר ניתוח מעקפים לעבור שיקום חולי לב, ובדיקת השפעת הגברת המודעות לחשיבות השיקום בקרב החולים על שיעור ההיענות לטיפול בשיקום. חוקרים שותפים: פרופ' אהוד שוומנטל, פרופ' אורי גולדבורט, פרופ' יעקב דרורי.
  • פיתוח תוכנית "חזרה לחיים פעילים" בה ניתן החלק התאורטי של השיקום במרוכז עוד בטרם יכול החולה להתחיל בתוכנית פעילות גופנית. מודל התוכנית מיושם כיום בביה"ח שיבא.
  • פיתוח תוכנית בלימודי המשך בשיקום חולי לב לשם הכשרת קרדיולוגים ואנשי צוות רפואי לעבודה במכוני שיקום לב (בצוות העבודה: ד"ר רחל קליבנסקי מרום- יו"ר האיגוד לשיקום חולי לב, פרופ' יעקב דרורי, ד"ר מיקי שיינוביץ).
  • השתתפות בהכנת חוזר מנכ"ל משרד הבריאות להפעלת מערכת רישוי שתוודא סטנדרט אחיד במכוני השיקום ותבטיח מתן שיקום לב ברמה נאותה ולשם הגדרה ברורה של תוכן השיקום ושל אוכלוסיית הזכאים לו בסל שירותי הבריאות והבטחת הכללות הטיפול במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי באופן המתאים למציאות ולצורכי החולים.

גורם מממן

"חזרה לחיים פעילים"- הנהלת ביה"ח שיבא.

מחקר התערבות להגברת מודעות לשיקום לב- המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות.


מצגות

Dankner RS, Shalev C.Cardiac Rehabilitation, the Struggle to Provide Prevention to the Majority of Patients in the Country. December 2001; Annual Conference: Health and Politics in the 21st Century, Jerusalem Israel.

Dankner R, Ben Zvi S, Kaufman Y, Heruti R, Motro M, Schwammental E

"Back to Active Life": A Pilot Comprehensive Cardiac Rehabilitation Program - The Sheba Medical Center December 2002; Annual meeting of The National Institute for Health Policy, Ramat Gan, Israel.

Dankner R, Geulayov G, Gofer D, El Ami A, Zlotnic AY, Moskowitz Y, Sneer E, Sheps D, Goldbourt U, Drori Y. Rate of cardiac rehabilitation and benefits associated with participation in Israeli CABG patients: a 1-year follow-up study.

The 54th Annual Meeting of The Israel Heart Society together with The Israel Society of Cardiothoracic Surgery, April 26-27, 2007, David-Intercontinental Hotel, Tel-Aviv, Israel.

 

פרסומים:

Symptoms of depression and anxiety and 11-year all-cause mortality in men and women undergoing coronary artery bypass graft (CABG) surgery.

Geulayov G, Novikov I, Dankner D, Dankner R.

J Psychosom Res. 2018 Feb;105:106-114. doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.11.017. Epub 2017 Dec 1.

 

A controlled intervention to increase participation in cardiac rehabilitation.

Dankner R, Drory Y, Geulayov G, Ziv A, Novikov I, Zlotnick AY, Moshkovitz Y, Elami A, Schwammenthal E, Goldbourt U.

Eur J Prev Cardiol. 2015 Sep;22(9):1121-8. doi: 10.1177/2047487314548815. Epub 2014 Sep 2.

 

The effect of an educational intervention on coronary artery bypass graft surgery patients' participation rate in cardiac rehabilitation programs: a controlled health care trial.

Dankner R, Geulayov G, Ziv A, Novikov I, Goldbourt U, Drory Y.

BMC Cardiovasc Disord. 2011 Oct 8;11:60. doi: 10.1186/1471-2261-11-60חזור