אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
הוראה והדרכה
אי-שוויון בבריאות - מרכז ידע
פרסומים בנושא אי שיוויון בבריאות
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחקר נפת-חדרה גירסה להדפסה

חוקר ראשי

ד"ר עפרה קלטר - ליבוביץ'

 

שותפים

מכון גרטנר:

  • היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי-דם: גב' פלורה לובין, גב' אנג'לה שטרית
  • תחום היבטים פסיכו-סוציאליים של הבריאות: גב' שרהלי גלזר, ד"ר גיורא קפלן
  • היחידה למידע ומחשוב: גב' ארנונה זיו
  • היחידה לביוסטטיסטיקה: ד"ר חבי מורד

שירותי בריאות כללית, מנהלת שומרון: ד"ר אחמד עתמנה, ד"ר גרשון אלפרט

 

רקע

  • התחלואה והתמותה עקב מחלות קרדיווסקולאריות בקרב ערבים מוסלמים בישראל גבוהה, במיוחד בנשים.
  • אין מידע מבוסס על מדידות על הימצאות גורמי סיכון קלאסיים וחדשים למחלות לב וכלי-דם בקרב יהודים וערבים באוכלוסייה הכללית בישראל.
  • אין מידע על מודעות לגורמי סיכון למחלות לב וכלי-דם בקרב יהודים וערבים.
  • אין מידע על שימוש בשירותי בריאות לצורך מניעה של מחלות לב וכלי-דם בקרב יהודים וערבים.

 

יעדים ומטרות

לאמוד ולכמת ביהודים וערבים בישראל:

 1. הימצאות של גורמי סיכון קלאסיים וחדשים למחלות לב וכלי-דם
 2. מודעות לגורמי סיכון אלה
 3. שימוש בשירותי בריאות למניעת מחלות לב וכלי-דם

השלכות

זיהוי גורמי-סיכון ברי טיפול בקבוצות אוכלוסייה שונות יסייע בתכנון התערבויות אפקטיביות המבוססות על ידע, על מנת להפחית את נטל התחלואה הקרדיווסקולארית במדינה ולצמצם עלויות למערכת הבריאות.

 

סוג המחקר

סקר הימצאות באוכלוסייה

 

שיטות

אוכלוסיית המחקר

מדגם אקראי של 1,100 מתושבי היישובים היהודים והערבים (גודל ישוב: מעל 2,000 נפש) בנפת חדרה. המדגם מחולק לקבוצות שוות על פי מגדר, מגזר אוכלוסייה (יהודים וערבים), וחמש קבוצות גיל בנות 10 שנים (טווח: 25-74).

מרכיבי המחקר

כוללים:

 1. ראיונות אישיים בבתי הנבדקים
 2. בדיקות דם בצום ומדידות קליניות

מידע הנאסף בראיונות

כולל:

  • מאפיינים סוציו-דמוגראפיים
  • שימוש בשירותי בריאות
  • אורחות חיים (תזונה, עישון ופעילות גופנית)
  • מודעות לגורמי סיכון למחלת לב
  • תחלואה מדווחת
  • תחלואה מדווחת בקרובי משפחה מדרגה-I

מידע הנאסף בבדיקות ובמדידות הקליניות

כולל:

  • משקל, היקף מותן ואגן וזרוע
  • תרשים אלקטרו-קרדיוגאפי במנוחה
  • דגימות דם בצום הכוללות גורמי סיכון למחלות לב וכלי-דם

 

תוצאות

קיימת הימצאות גבוהה של גורמי סיכון למחלות לב וכלי-דם באוכלוסייה הערבית;

  • בנשים ערביות קיימת הימצאות גבוהה של השמנת-יתר, תסמונת מטבולית וסוכרת בהשוואה לנשים יהודיות. נשים ערביות ממעטות לעסוק בפעילות גופנית בשעות הפנאי.
  • שיעור הגברים הערבים המעשנים גבוה מזה שבקרב גברים יהודים, וכמות החשיפה לעישון בקרב מעשנים ערבים גבוהה מזו שבקרב מעשנים יהודים
  • קיימת הימצאות גבוהה של סוכרת בקרב גברים ונשים ערבים, בהשוואה ליהודים בני אותו מגדר.
  • לא נצפו פערים בידע אודות גורמי סיכון למחלת לב בין שני מגזרי האוכלוסייה, אולם בשניהם ניתנה חשיבות גבוהה לגורמים נפשיים, וחשיבות נמוכה לגורמי הסיכון הקלאסיים: סוכרת, יתר לחץ-דם, ורמות בלתי תקינות של שומני-הדם
  • לא נצפו פערים בשימוש בשירותי בריאות לצורך מניעת מחלות לב וכלי-דם בין שני מגזרי האוכלוסייה. עם זאת, שיעור חולי הסוכרת הערבים שאינם מאוזנים, ושיעור הנבדקים הערבים שנמצאו עם ערכים בלתי תקינים של לחץ דם ושומני הדם שאינם מאובחנים ו/או מטופלים, היה גבוה מהשיעור שנמצא בקרב נבדקים יהודים

גורמים מממנים

1. המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות

2. המדען הראשי, משרד הבריאות

3. קרן עיזבונות

4. חב' "תנובה"

5. עמותת "יד-ללב"

6. "האגודה לקדום מחקר הסוכרת בישראל"

 

מחקר נלווה

הימצאות דיכאון וחרדה בקרב ערבים ויהודים בישראל

בריאות לב וכלי דם בקרב ערבים ויהודים בישראל - מחקר נפת חדרה

 

פרסומים

 

Benderly M, Chetrit A, Murad H, Abu-Saad K, Gillon-Keren M, Rogowski O, Sela BA, Kanety H, Harats D, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O. Cardiovascular health among two ethnic groups living in the same region: A population-based study.  Int J Cardiol. 2017; 228: 23-30.

 

Abu-Saad K, Chetrit A, Eilat-Adar S, Alpert G, Atamna A, Gillon-Keren M,Rogowski O, Ziv A, Kalter-Leibovici O.  Blood pressure level and hypertension awareness and control differ by marital status, sex, and ethnicity: A population-based study. Am J Hypertens. 2014; 27(12):1511-20.

 

Kalter-Leibovici O, Chetrit A, Lubin F, Atamna A, Alpert G, Ziv A, Abu-Saad K, Murad H, Eilat-Adar S, Goldbourt U. Adult-onset diabetes among Arabs and Jews in Israel: a population- based study. Diabet Med. 2012 ; 29:748-54.

 

Abu-Saad K, Murad H, Lubin F, Freedman LS, Ziv A, Alpert G, Atamna A, Kalter-Leibovici O. Jews and Arabs in the same region in Israel exhibit major differences in dietary patterns.  J Nutr. 2012; 142:2175-81.

 

Kaplan G, Glasser S, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O. Depression among Arabs and Jews in Israel: A population-based study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2010; 45: 931-939

 

Murad H, Kalter-Leibovici O, Chetrit A, Freedman LS. A statistical comparison of different family history scores. Stat Med, Vol. 26, pp. 2785-2798, 2007.


Kalter-Leibovici O, Atamna A, Lubin F, Alpert G, Gillon Keren M, Murad H, Chetrit A, Goffer D, Eilat-Adar S, Goldbourt U. Obesity among Arabs and Jews in Israel: Population Based Study. IMAJ, Vol. 9, pp. 525-530, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזור