אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
ONCOR - חולים אונקולוגים בצל הקורונה
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
גורמי סיכון תעסוקתיים לפיתוח סרטן בקרב עובדי מקצועות הבריאות במרכז הרפואי שיבא גירסה להדפסה
 

רקע

עובדי מקצועות הבריאות חשופים למגוון גורמים כימיים, ביולוגיים ופיזיקליים, העלולים להשפיע על מצב בריאותם ובין היתר על הסיכון שלהם לחלות בסרטן. מבין החשיפות התעסוקתיות האופייניות לעובדי הבריאות ניתן למנות קרינה מייננת, תרופות ציטוטוקסיות, חומרי הרדמה, חומרי חיטוי ועיקור וגורמים זיהומיים. בנוסף, מכורח עבודתם מצויים חלק מעובדי הבריאות תחת לחץ נפשי, והם נדרשים לעבוד בעומס רב הבא לידי ביטוי בשעות עבודה מרובות ובמשמרות לילה תכופות. דפוסי עבודה אלו, ובייחוד עבודה לילית, נמצאו קשורים עם הסיכון לחלות בסרטן. למרות מחקרים המראים עלייה בסיכון לפיתוח מחלות סרטן בקרב עובדי בריאות בהתמחויות יחודיות, אומדן הסיכון (כימות) לפיתוח סרטן בקרב עובדי הבריאות לא ברור ותוקף המידע הקיים בעולם למצב התעסוקתי של עובדי הבריאות בישראל אינו ידוע.

 

מטרת המחקר

להעריך את השפעת התעסוקה של עובדים בתחום הבריאות (רופאים, אחים/יות, עובדים פרא-רפואיים וטכנאי דימות) על הסיכון שלהם לחלות בסרטן, ולאתר מי מבין קבוצות העובדים נמצאת בסיכון מוגבר במיוחד לחלות, זאת באמצעות השוואת שיעורים של סוגי סרטן שונים בקרב עובדי בריאות לפי סקטורים והתמחות.

 

שיטות

במחקר תוגדר עוקבה של כלל העובדים במרכז הרפואי שיבא הרשומים במצבת העובדים החל מינואר 2005 ועד דצמבר 2015. עוקבה זו תשמש בסיס להערכת שיעורי הסרטן בקרב עובדי הבריאות. על פי נתונים גולמיים שנאספו יכללו במחקר כ- 15,000 עובדים.

לכל עובד ירשם סטאטוס העבודה שלו כולל וותק, סקטור, תפקיד, עיסוק, אחוזי משרה, מחלקה ועוד. נתוני המשתתפים בעוקבה יוצלבו עם נתוני רישום סרטן לאיתור אבחנות של סרטן (כולל מועד אבחנה ונתונים היסטופתלוגיים). בנוסף, נתונים לגבי מצב חיות/תמותה יעודכנו לפי קבצי משרד הפנים לגבי כל משתתף בעוקבה. לגבי כל עובד שאובחן עם סרטן יתבצע וידוא אבחנה תוך סקירת הדוח הפתלוגי שלו ולגבי מדגם מהחולים אף יתומצתו תיקים אונקולוגיים ידניים.

שיעורי היארעות הסרטן בקרב עובדי הבריאות במרכז הרפואי שיבא יחושבו בהשוואה לצפי באוכלוסייה הכללית ובהשוואה לעובדים בסקטור מנהל ומשק. כמו כן, תערך השוואת הסיכון לתחלואה בין קבוצות עובדים מסקטורים שונים (רופאים, אחים/יות, טכנאים וכו) ולפי התמחות ומחלקה.

 

הערכת הסיכון לסרטן בקרב עובדי הבריאות ואיתור קבוצות סיכון לפי סקטורים והתמחויות יחודיות יוכלו לתרום לחקר האתיולוגיה של המחלה ע"י איתור גורמי סיכון כימיים, ביולוגיים ופיסיקליים וברמה היישומית יאפשרו איפיון קבוצות עובדים בישראל, המצויים בסיכון גבוה לסרטן, כבסיס לתיכנון וביצוע תוכניות מותאמות למניעה ראשונית (אמצעי מיגון והפחתת חשיפה) ושניונית (בדיקות לגילוי מוקדם) של תחלואה בסרטן. הפחתת תחלואה בסרטן בקרב עובדי בריאות בישראל הינה יעד הן לעובדים עצמם והן למעסיק ולאוכלוסיה כולה.

 

המחקר עתיד להתחיל באוקטובר 2017.

 

מימון

קרן מנוף של המוסד לביטוח לאומי

 

חזור