אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
השפעות שדות אלקטרומגנטיים על הבריאות (GERoNiMo) גירסה להדפסה

אודות

בינואר 2014, הושק מחקר בינלאומי שיארך 5 שנים ויבדוק את ההשפעות האפשריות של חשיפות לשדות אלקטרומגנטיים על הסיכון להתפתחות סרטן, מחלות נוירודגנרטביות, שינויי התנהגות והשפעה על פוריות והזדקנות.

 

רקע

בעשורים האחרונים אנו עדים לעליה דרמטית בשימוש בשדות אלקטרומגנטיים (EMF) בעולם, המלווה בחשש בקרב הציבור ומומחים, בנוגע להשפעות בריאות אפשריות הקשורות לחשיפה זו. למרות מחקרים המבוצעים בתחום זה, הדעות בנוגע להשפעות הבריאותיות של שדות אלקטרומגנטיים עדיין חלוקות.

 

מטרה

להרחיב את הידע בנושא השפעות בריאותיות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים ולהציע דרכים להפחתת החשיפה לשדות אלו.

 

שיטות

במסגרת המחקר יעשה שימוש בגישה משולבת (אינטגרטיבית), שתרכז חוקרים מתחומי מחקר שונים (ביולוגיה, הנדסה ופיסיקה, אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, הגנה מקרינה והערכת סיכונים, ותקשורת). צוות המחקר משתייך ל-19 מוסדות שונים מ-13 מדינות. במסגרתו ינתן דגש לנושאים הבאים:

 

  • הבנה טובה יותר של ההשפעות הבריאותיות האפשריות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים

 

  • שיפור הערכת וכימות הסיכונים הבריאותיים הנובעים מחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים

 

  • אפיון טוב יותר של רמות החשיפה לשדות אלקטרומגנטיים בהווה ובעתיד

 

  • הצעת אמצעים שאינם טכנולוגיים להפחתת החשיפה לשדות אלו

 

  • גיבוש המלצות להרחבת התוויית המדיניות בנושא

 

מרכז מחקר ה- GERoNiMo נמצא בברצלונה, ספרד (ISGlobal), בראשו עומדת פרופ' אליזבת קרדיס, חוקרת מובילה בתחום. המחקר ממומן ע"י האיחוד האירופי. בראש המחקר הישראלי עומדת פרופ' סיגל סדצקי, העומדת בראש מרכז הידע הלאומי בנושא קרינה בלתי מיננת, מרכז תנודע, ומנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה, במכון גרטנר, במרכז רפואי שיבא.

 

במעמד פגישת ההשקה של המחקר, שנערכה בברצלונה בינואר 2014, אמרה פרופ' קרדיס (העומדת בראש המחקר הבינלאומי): "אנו מוצאים את עצמנו חיים בעולם שנעשה "חכם" יותר כל הזמן, בו נעשה שימוש בשדות אלקטרומגנטיים בסביבה האישית, הביתית, המסחרית והתעשייתית. לא ניתן להתעלם מהיתרונות שבחיים כאלה, אולם חשוב להבטיח שאנו מגנים באופן ראוי מפני השפעות מזיקות אפשריות של חשיפות אלו".

 

 

חזון

 

 

 

 

 

אנו מצפים שתוצאות המחקר יקדמו את הידע בנושא השפעות אפשריות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים ויסייעו במתן המלצות מושכלות לקביעת מדיניות בריאות ציבורית המבוססת על דעתם של מומחים ממגוון תחומים.

 

מידע נוסף באתר: centre for research in environmental epidemiology.


 

חזור