אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
תוכנית "דור נייד" גירסה להדפסה

 

בשנים תשע"ב-תשע"ג, בוצעה על-ידי היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר בשיתוף עם משרד החינוך, תכנית לימודית-חינוכית בנושא שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בסביבת התלמיד

רקע

במאי 2010, נערך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא הקרינה האלקטרומגנטית בסביבת התלמיד. מסקנות דיון זה רוכזו וגובשו לנייר עמדה ביחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה, במכון גרטנר. הוסכם כי יש ליישם את עיקרון הזהירות המונעת בנוגע לשימוש בטלפונים סלולריים, גם במערכת החינוך.  

על רקע האמור לעיל, ועקב העלייה החדה בשימוש בטלפונים סלולריים ובמכשירי תקשורת אחרים בקרב ילדים ובני נוער, הנחשבים לאוכלוסייה רגישה לפיתוח סרטן ומחלות אחרות, הוחלט ליישם את המלצות נייר העמדה ולקיים תכנית שמטרתה הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים בטלפון הסלולרי.

 

מהי תכנית "דור נייד"

תכנית לימודית-חינוכית ששמה לה ליעד לצמצם את החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בקרב ילדים ונוער בישראל. התוכנית התמקדה בקרינה בלתי-מייננת הנפלטת מטלפונים סלולריים.

 

 

מטרת התכנית

הטמעת הרגלי שימוש מושכל בטלפון הסלולרי בקרב ילדים ובני-נוער, באמצעות:

  • הקניית ידע בנושאים הקשורים לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים
  • התמודדות עם חוסר ודאות בנוגע לממצאים המדעיים הקיימים כיום בנושא ההשלכות הבריאותיות של קרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים
  • אימוץ עיקרון "הזהירות המונעת"

 

התכנית מנתה חמישה שיעורי מדעים (כפולים) שהועברו לכיתות ז' ו- ט', ב- 8 חטיבות ביניים במחוז מרכז, בשנים תשע"ב-תשע"ג.

התכנית לוותה בסקר הערכה שבוצע באמצעות שאלוני "ידע, עמדות והתנהגות" בנושאים הקשורים לטלפונים סלולריים. שאלונים אלו הועברו לפני הפעלת תכנית "דור נייד" בבתי-הספר ומספר חודשים לאחר סיומה.

מטרת סקר ההערכה הייתה לבדוק האם ובאיזו מידה הוטמע החומר הנלמד בקרב הילדים ובני-הנוער המשתתפים, והאם וכיצד השתנו הרגלי השימוש שלהם בטלפונים הסלולריים.

 

דוח מסכם תכנית "דור נייד"

 

חזור