אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומים
מרכז ידע בנושא קרינה בלתי מייננת
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מחלות זיהומיות בקהילה
MOBIKIDS: מחקר בנושא השפעת טלפונים סלולריים וגורמי סיכון נוספים על התפתחות גידולי מוח בקרב ילדים ומבוגרים צעירים גירסה להדפסה

למרות שגידולי מוח נדירים בילדות, הם מהווים את הממאירות השנייה בשכיחותה בקבוצת גיל זו, ונצפית עליה מסוימת במספר המקרים החדשים לשנה. חשוב לציין כי רוב הסיבות להתפתחות מחלה זו אינן ידועות. מטרת מחקר המובי-קידס היא לבחון את הקשר האפשרי בין שימוש בטכנולוגיות תקשורת להתפתחות גידולי מח בילדים ומתבגרים, ולהעמיק את הידע לגבי הגורמים הסביבתיים שעלולים להעלות את הסיכון להתפתחות גידולים אלו.

 

גורמי הסיכון שהוערכו במחקר זה כוללים:

  • שימוש בטלפונים ניידים, סלולריים ואלחוטיים
  • שימוש בטכנולוגיות תקשורת אלחוטית
  • חשיפה למקורות אחרים של שדות אלקטרומגנטיים
  • היסטוריה של מקומות מגורים ומקומות עבודה
  • חשיפה לבעלי חיים
  • מצבו הבריאותי של המשתתף ובני משפחתו

 

במהלך המחקר גויסו כ- 2,000 ילדים וצעירים שאובחנו כחולים בגידולי מוח, וכ- 4,000 צעירים בריאים שרואיינו כקבוצת ביקורת. מחקר המובי- קידס הוא המחקר הראשון האוסף כמות נתונים כה מקיפה בנושא זה, בקרב האוכלוסייה הצעירה.

מחקר בינלאומי זה החל בשנת 2009, איסוף הנתונים הסתיים ביולי 2015 ועיבוד הנתונים עתיד להסתיים בשנת 2018. המחקר נערך בהשתתפות מומחים מ- 13 מדינות ברחבי העולם, לרבות ישראל. השימוש במאגר נתונים בינלאומי בסדר גודל כזה הינו צעד חשוב לאפיון הגורמים המעורבים בהתפתחות גידולי מוח בקרב ילדים, מתבגרים ומבוגרים.

בהתחשב ברגישותם הידועה של ילדים לפיתוח סרטן מחד, והעלייה הגוברת בשימוש בטלפונים סלולריים ע"י ילדים מאידך, הוגדר נושא זה ע"י ארגון הבריאות העולמי כבעל חשיבות מחקרית גבוהה.

 

תוצאות מחקר זה צפויות להיות בעלות חשיבות רבה בהערכת הסכנות הבריאותיות הקשורות בשימוש בטלפון סלולרי וחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

המחקר מנוהל כיום ב- ISGlobal, ברצלונה.

מרכז המחקר הישראלי, בראשותה של פרופ' סיגל סדצקי ובריכוזה של ד"ר גלית הירש-יחזקאל, ממוקם ביחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה, מכון גרטנר, תל השומר.

 

פרסומים:

1)      Sadetzki S et al. The MOBI-Kids Study Protocol: Challenges in Assessing Childhood and Adolescent Exposure to Electromagnetic Fields from Wireless Telecommunication Technologies and Possible Association with Brain Tumor Risk. Front Public Health 2014 Sep 23; 2: 124

 

חזור