מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
צוות היחידה
פרויקטים מיוחדים
צוות היחידה למידע ומחשוב גירסה להדפסה

 


טלפון: 03-7731502

פקס: 03-5349607

  
 

שם

-03-7731

שלוחה פנימית

כתובת דואר אלקטורונית

ארנונה זיו, מנהלת

500

arnonaz@gertner.health.gov.il

אילנה לובל,

מתאמת מחקר

421

ilanal@gertner.health.gov.il

אילן עודד

444

odedi@gertner.health.gov.il

גימפלביץ' אירנה

412

irenag@gertner.health.gov.il

 זאבי גל

444

galz@gertner.health.gov.il

פולק דפנה

413

daphnap@gertner.health.gov.il

קימרון ליזי

416

liziek@gertner.health.gov.il

רובין כרמית

417

carmitr@gertner.health.gov.il

 

חזור