מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
Covid-19
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
צוות היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה גירסה להדפסה

טלפון: 03-7731503

פקס:   03-5349607


שם

-03-7731

שלוחה פנימית

כתובת דואר אלקטורונית

ד"ר עמית הופרט,

מנהל היחידה 

420

amith@gertner.health.gov.il

פרופ' לורנס פרידמן

422

laurencef@gertner.health.gov.il

אילנה לובל,

מתאמת מחקר

421

ilanal@gertner.health.gov.il

ד"ר איליה נוביקוב

426

ilian@gertner.health.gov.il

ד"ר חבי מורד

428

havim@gertner.health.gov.il

לירז אולמר

424

lirazo@gertner.health.gov.il

ד"ר רונן פלוס

429

ronenf@gertner.health.gov.il
חזור