מחשוב וביוסטטיסטיקה
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מידע ומחשוב
מחשוב וביוסטטיסטיקה גירסה להדפסה

 

יחידות השירות המקצועי של המכון מספקות שירות מקצועי בתחום התמחותן לכלל היחידות במכון, לפי צורכיהן. יחידות השירות הן:

 

 

 

 

 

חזור