מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
צוות היחידה
מחקרי ביואתיקה
מחקרי מדיניות גנטית
קבוצת דיון בריאות, ביואתיקה וחברה
דיונים אתיים
מחקרי מדיניות גנטית גירסה להדפסה

תחום המדיניות הגנטית עוסק במימשק שבין הערכה ביו-אתית ומשפטית להפיכתו לכללים מחייבים ברמה המוסדית והלאומית. לדוגמא - האם יש להתיר לחוקרים ליצור מאגר גנטי של חולים סכיזופרניים ממוצא אשכנזי? השאלה מעוררת גם בעיות משפטיות, גם בעיות אתיות, אך התרגום המעשי היא ביצירת כללים מנחים ליצירה ושמירה על מאגרי דגימות גנטיות. שאלות נוספות העומדות על הפרק כיום הם שיווק דגימות גנטיות ישירות לצרכנים ללא תיווך רפואי, בחירת מין עובר ללא הצדקה רפואית, נגישות שיוויונית של אוכלוסיות לטכנולוגיה גנטית מתקדמת ועוד. 


 


חזור