מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
טכנו-אפידמיולוגיה של דימות
התכנית הלאומית לקיצור זמני ההמתנה במערכת הבריאות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
פיתוח מתודולוגיה למדידת זמני המתנה לפואה יועצת בקהילה גירסה להדפסה

התוכנית מתמקדת בחמש ההתמחויות הרפואיות השכיחות - אורתופדיה, נשים, א.א.ג., עיניים ועור. בדיאלוג מקצועי שוטף עם נציגי ארבע קופות החולים ובסיוע אגף מחשוב של משרד הבריאות ויועצים לתורת התורים מהאקדמיה פותחה מתודולוגיה ייחודית לחישוב זמני המתנה על בסיס 50 התורים הפנויים שארבע הקופות מציעות למבוטחיהן (שיטה פרוספקטיבית) נכללו בחישוב מעל 6000 יומני רופאים וכמיליון תורים פנויים כל חודש שימשו לחישוב זמני המתנה. על מנת להעריך את הביקוש היומי נעשה שימוש בנפח הפעילות החודשי לכל יומן רופא. זמני ההמתנה מחושבים לשני "תסריטים": א. זמני המתנה לרופא מסוים כלומר השיטה מניחה בחירת רופא (למשל, מבוטח מבקש לקבוע תור לאורתופד ד"ר משה כהן) ב. זמני המתנה לרופא כלשהו, ללא בחירת רופא (מבוטח מבקש את התור הקרוב ביותר שיש לקופה להציע לאורתופד כלשהו באזור שפלת יהודה, למשל). התהליך כלל הגדרת קריטריוני הכללה והוצאה שגובשו בדיאלוג עם קופות החולים מערכת מידע גיאוגרפית אינטראקטיבית עוצבה לצורך הצגה מרחבית של התוצאות. התוצאות מוצגות בשלוש רמות: ברמה הארצית, לפי 52 אזורים טבעיים (בהם עובדים לפחות 3 רופאים) ולפי ישובים (בהם עובדים לפחות 7 רופאים). המדד הסטטיסטי המוביל שנבחר וקובע את גווני הצבע על גבי המפה הוא חציון (אחוזון 50). החציון משקף את מספר הימים שמחצית ממבקשי התור ימתינו פחות ממנו, ומחצית ממבקשי התור ימתינו יותר ממנו. המערכת מאפשרת לצפות במדדים סטטיסטיים נוספים כמו ממוצע זמני ההמתנה, סטיית תקן, ואחוזונים נוספים.

 

ניתן לצפות בנתונים שהועלו לאתר משרד הבריאות במספר פעימות, החל מאפריל 2019, בלינק הבא: https://gis.health.gov.il/waitingtime

 

חזור