מדיניות בריאות
המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה
היחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות
מנהלת היחידה
צוות היחידה
תחומי פעילות
טכנו-אפידמיולוגיה של דימות
התכנית הלאומית לקיצור זמני ההמתנה במערכת הבריאות
פרסומים
פעילות אקדמית
קשר עם גורמי חוץ
המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
מדיניות גנטית וביו-אתיקה
התכנית הלאומית לקיצור זמני ההמתנה במערכת הבריאות גירסה להדפסה

 

זמני המתנה ארוכים עשויים לפגוע בבריאות המטופלים, להקטין שביעות רצון מהשירות ולהגדיל שימושים ברפואה פרטית, המציעה זמני המתנה קצרים יותר. זמני המתנה ארוכים לשירותי בריאות שונים, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית, הם סוגיה שנמצאת חדשות לבקרים במוקד תשומת הלב הציבורית.

 

כחלק מתוכנית לאומית לחיזוק הרפואה הציבורית, החליט משרד הבריאות להקים תכנית לאומית למדידת זמני המתנה ברפואה. התוכנית התבקשה לפתח מתודולוגיה למדידת זמני המתנה לשירותים רפואיים שונים, במטרה לאתר פערים בין התמחויות, סוגי טיפול ואזורים גיאוגרפיים, ולהמליץ על פעילות לקיצור זמני המתנה ארוכים, בהתאם לתוצאות המדידה.

התכנית החלה לפעול ביולי 2018, בהובלת חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר בראשות ד"ר אסנת לוקסנבורג ובניהולה של ד"ר רחלי ווילף-מירון.

 

צוות התוכנית:

ביחידה למדיניות והערכת טכנולוגיות רפואיות - גב' שרונה וקנין, מנהלת היחידה; ד"ר מור סבאן, ד"ר ויקי מאיירס, ד"ר קלרה סינגר,  גב' נגה בולדור

ביחידה למידע ומחשוב - גב' ארנונה זיו, מנהלת היחידה; גב' אירנה גימפלביץ, גב' גל זאבי

ביחידה לביו-סטטיסטיקה וביו-מתמטיקה - ד"ר עמית הופרט, מנהל היחידה, ד"ר איליה נוביקוב, ד"ר רונן פלוס, גב' לירז אולמר

 

תחומי פעולה:

 

 

חזור

 

'