מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
Covid-19
מחקרים לפי חוקרים
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
בניית מודלים וניתוח נתונים במגפת הקורונה גירסה להדפסה

 

היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה והיחידה למידע ומחשוב במכון גרטנר, בהובלת ד"ר עמית הופרט וארנונה זיו, עוסקים בניתוח נתונים ובניית מודלים בנושאים הקשורים למגפת הקורונה ומסייעים למשרד הבריאות לקבל החלטות מבוססות מידע.

 

לצורך כך, הוקם צוות חירום "צוות מודלים וסטטיסטיקה" של חוקרים מתמטיקאים, אנשי חקר ביצועים ומדעני נתונים. אנשי הצוות מנתחים נתונים ומכינים דוחות מידע בשאלות רלוונטיות למקבלי ההחלטות בנושא מגפת הקורונה, במטרה לתרום לקבלת החלטות המבוססות על מידע עדכני ועל חוות דעת של מומחים.

 

לצוות מודלים וסטטיסטיקה, הצטרפו חוקרים מתנדבים מהאקדמיה, הצבא והתעשיה, וביחד הם מכינים למשרד הבריאות דוחות יומיים ועונים על שאלות המטרידות את מקבלי ההחלטות בהתמודדותם עם  ההיערכות למגפה ועם השלכותיה. 

 

חזור