מדעי הנתונים
ביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
מנהל היחידה
צוות היחידה
מחקרי היחידה לביוסטטיסטיקה וביומתמטיקה
Covid-19
פרסומים
פורום ישראלי לביוסטטיסטיקה
מידע ומחשוב
דעיכת ההגנה של המנה השנייה של החיסון בישראל גירסה להדפסה
 

רקע:

בסוף דצמבר 2020 החלה ישראל בקמפיין חיסונים המוני נגד מחלת הקורונה (COVID-19) על ידי מתן חיסון פייזר BNT162b2, מה שהוביל לסיום הגל השלישי. לאחר תקופה כמעט ללא מקרים של הדבקות ומחלה קלינית, החלה התפרצות מחודשת של COVID-19 באמצע יוני 2021. סיבות אפשריות להתעוררות היו הפחתת יעילות החיסון נגד זן הדלתא (B .1.617.2), ודעיכת החיסון.

 

שיטות:

נתונים על הדבקות מאומתות ומחלה קשה נאספו ממאגר המידע הלאומי לתקופה שבין 11 ל-31 ביולי 2021, עבור כל תושבי ישראל שחוסנו במלואם לפני יוני 2021. באמצעות מודל  רגרסיה פאוסונית השווינו שיעורים של הדבקות ומחלה חמורה בקרב אנשים שחוסנו בתקופות זמן שונות, עם ריבוד לפי קבוצת גיל ועם תקנון לערפלנים אפשריים.

 

תוצאות:

בקרב אנשים בני 60 ומעלה, שיעור ההידבקות בתקופה המחקר היה גבוה יותר בקרב אנשים שהתחסנו באופן מלא כבר בינואר 2021 (כאשר היו זכאים להתחסן לראשונה) מאשר באלה שחוסנו באופן מלא  כעבור חודשיים, בחודש מרץ (RR=1.6; 95%CI, 1.3-2.0). בקרב בני 40 עד 59 שנים, יחס שיעור ההידבקות בקרב מי שחוסנו באופן מלא בפברואר (כאשר היו זכאים לראשונה), בהשוואה לחודשיים לאחר מכן, באפריל, היה 1.7  (95%CI, 1.4-2.1). בקרב בני 16 עד 39 שנים, יחס שיעור ההידבקות בקרב מי שחוסנו באופן מלא בחודש מרץ (כאשר היו זכאים לראשונה), לעומת חודשיים לאחר מכן, במאי, היה 1.6 (95%CI, 1.3-2.0). יחס השיעורים למחלה קשה בקרב אנשים שחוסנו באופן מלא בחודש שבו היו זכאים לראשונה, בהשוואה לאלו שחוסנו במרץ, היה 1.8  (95%CI, 1.1-2.9) בבני 60 ומעלה, ו-2.2 (95%CI, 0.6-7.7) בבני 40 עד 59 שנים;

 

מסקנות:

ממצאים אלו מצביעים על כך שההגנה נגד זן הדלתא של להדבקה ומחלה קשה דעכה מספר חודשים לאחר קבלת המנה השנייה של החיסון.

 

פרסום:

Yair Goldberg , Micha Mandel , Yinon M Bar-On , Omri Bodenheimer, Laurence Freedman, Eric J Haas, Ron Milo, Sharon Alroy-Preis, Nachman Ash, Amit Huppert. Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. N Engl J Med, 2021 Dec 9;385(24):e85

 

 

חזור