אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
מנהלת היחידה
צוות היחידה
מחקרים
פרסומי היחידה
מסד הנתונים הלאומי לטיפולי הפרייה חוץ גופית בישראל
בעלי תפקידים, שותפים וצוות המסד
יחידות ההפריה החוץ גופית בישראל
***דיווחים
דיווחים
מסד הנתונים הלאומי של תינוקות במשקל לידה נמוך מאוד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
מסד נתונים לאומי לטיפולי הפריה חוץ גופית בישראל גירסה להדפסה

רקע

טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) בישראל נכנסו לשימוש בשנת 1981. טיפולי פריון בכלל, והפריה חוץ גופית בפרט, כלולים בסל ביטוח הבריאות הניתן לכל אזרחי המדינה. סעיף 6 ד בתוספת השנייה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי כולל טיפולי הפריה חוץ גופית לצורך הולדת ילד ראשון ושני, ללא הגבלה על מספר המחזורים לכל אישה, עד גיל 45 שנים. בנוסף, במסגרת חוק תרומת ביצית מדצמבר 2010 הורחב גיל הזכאות ל-54 שנים.  מספר מחזורי הפריה חוץ גופית למיליון איש בישראל הוא הגבוה בעולם, ונמצא בעליה מתמדת. עד כה ריכוז הנתונים של מחזורי טיפול  IVFשנעשו בישראל נאסף באופן אגרגטיבי ע"י משרד הבריאות אחת לשנה ואחריות על איכות הדווח היתה בידי יחידות ה IVF.

מסד הנתונים הלאומי הפרוספקטיבי לטיפולי IVF הוקם בשנת 2014 ביוזמת האגודה הישראלית לחקר הפוריות, ובתמיכת מנהלי יחידות IVF בארץ, האיגוד למיילדות וגניקולוגיה, ההסתדרות הרפואית, המועצה הלאומית למיילדות נאונטולוגיה וגנטיקה, המרכז הלאומי לבקרת מחלות והנהלת משרד הבריאות.

 

יעדים

זיהוי וניטור מגמות בשיעורי הצלחה ותופעות לוואי של טיפולי IVF בישראל.

  1. שימוש במסד הנתונים ככלי לקביעת מדיניות ברמה יחידתית ולאומית.
  2. שימוש במסד ככלי עזר לניהול, שיפור ויעול תהליכי הטיפול ביחידות.
  3. בדיקת בטיחות טיפולי הפריה והטיפולים החדישים המוכנסים (לדוגמא ICSI,(PGD.
  4. בדיקה של ההשפעות קצרות הטווח וארוכות הטווח של טיפולי הפריה חוץ גופית .
  5. שימוש במסד כבסיס למחקרים בהסכמת השותפים.

 

פעילות ומחקר

 מספר מחזורי הפריה חוץ גופית למיליון איש בישראל הוא הגבוה בעולם ונמצא בעליה מתמדת; מ-5,169 מחזורים בשנת 1990 לכ- 40,000 מחזורים בשנת 2016.

במהלך השנים החלו להצטבר עדויות המצביעות על עלייה בסיכונים בריאותיים הן לנשים שעוברות טיפולי הפריה והן לילדים שנולדו בעקבות הפריה חוץ גופית החל מלידות מרובות עוברים, לידות מוקדמות, לידות במשקל נמוך (גם בלידות יחיד) ומומים מולדים. אך עדין לא נערכו מספיק מחקרים הבודקים את ההשפעות ארוכות הטווח על הילדים שנולדו מטיפולים אלו כגון, בעיות התפתחותיות, אוטיזם וסרטן.

מסד הנתונים יאפשר  שילוב נתונים לגבי כלל מחזורי הטיפול של אישה באותה יחידה, ובעתיד גם במעבר בין יחידות ובין קופות. שילוב הנתונים יאפשר השלמת תוצאים  עם מאגרי מידע קיימים רלוונטיים כגון: לידות חי, לידות מת, פטירות עד גיל שנה, הפסקות הריון ומומים מולדים. כמו כן, יתאפשר מעקב ארוך טווח אחר הילודים ובדיקת השפעות הטיפול הן על הילדים והן על הנשים. הנתונים השנתיים מדווחים מדי שנה בכנס האגודה הישראלית לחקר הפוריות.

 

נתונים מתוך מסד הפריה חוץ גופית

 

חזור