אפידמיולוגיה
סרטן וקרינה
מחלות לב וכלי דם
בריאות האישה והילד
היבטים פסיכו-סוציאליים של בריאות
צוות
מחקרים בתחום היבטים פסיכוסוציאליים
פרויקטים מוזמנים
פרסומים
פרסומים Publications גירסה להדפסה

Publications 2015

Glasser S., Levinson D., Bina., R., Munitz H., Horev., Z., and Kaplan G. Primary Care Physicians' Attitudes Toward Postpartum Depression: Is It Part of Their Job?. Journal of Primary Care & Community Health2015, DOI: 10.1177/2150131915614069  

 

Shvarts Sh, Golan O, and Kaplan G.  "Separate and Equal": The historical roots of principles of equality and mutual assistance in the Israeli health system.  In: Shvarts Sh. & Jotkowitz A.  Autonomy, Altruism and Authority in Medical Ethics: essays in honor of Professor Shimon Glick. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2015.

  

Simon-Tuval T, Horev Tuvia, Kaplan G.  Medical loss ratio as a potential regulatory tool in the Israeli healthcare system.  Israel Journal of Health Policy Research 4:21, 2015.

 

Kaplan G, Baron-Epel O.  Personal needs versus National needs: Public attitudes regarding health care priorities at the personal and national levels.  Israel Journal of Health Policy Research 4:15, 2015.

 

Baron-Epel O, Heymann AD, Friedman N, Kaplan G.    Development of an unsupportive social interaction scale for patients with diabetes.  Patient Preference and Adherence 2015:9 1033-1041

 

Publications 2014

  Levinson D, Kaplan G. What does self-rated mental health represent? Journal of Public Health Research 3:287, 2014.

 

Levinson D., Glasser S., Horev., Z., Munitz H., and Kaplan G. "Is It my job?" Primary care doctors' attitude towards New Morbidity in pediatrics. Israeli Journal of pediatrics 2014: 81 10-12

 

Publications 2013

Velan B, Boyko V, Shenhar G, Lerner-Geva L, Kaplan G. Analysis of Public Responses to Preparedness Policies: The Cases of H1N1 Influenza Vaccination and Gas Masks Distribution. Israel Journal of Health Policy Research 2:11, 2013.

 

Publications 2012

Velan B, Boyko V, Lerner-Geva L, Ziv A, Yagar Y, Kaplan G. Individualism Acceptance and Differentiation as Attitude Traits in the Public's Response to Vaccination. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2012; 8-9: 1-11.

 

Glasser S, Tanous M, Shihab S, Goldman N, Ziv A, Kaplan G. Perinatal Depressive Symptoms Among Arab Women in Northern Israel. Health J. 2012; 16:1197-1205.

 

Publications 2011

Golan O, Hansen P, Kaplan G, Tal O. Health Technology Prioritization: Which criteria for prioritizing new technologies, and what are their relative weights? Health Policy. 2011; 102: 126-135.

 

Velan B, Kaplan G, Ziv A, Boyko V, Lerner-Geva L. Major motives in non acceptance of A/H1N1 flu vaccination: The weight of rational assessment. Vaccine. 2011; 29:1173-1179

 

Shvarts Sh, Golan O, Kaplan G. Equal or 'More Equal' than Others - Key Aspects of the Concept of Equality in Health Services in the Jewish Community of Pre-state Israel. The Journal of Medicine and Law (in Hebrew). 2011; 44: 10-25.

 

Publications 2010

Kaplan G, Glasser S, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O. Depression among Arabs and Jews in Israel: A population-based study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2010; 45: 931-939.

 

Soskolne V, Kaplan G, Ben-Shahar I, Stanger V, Auslander G. Social work discharge planning in acute care hospitals in Israel: clients' evaluation of the discharge planning process and adequacy. Research on Social Work Practice 368-379: 20 ;2010.

 

Baron-Epel O, Kaplan G, Moran M. Perceived discrimination and health-related

quality of life among Arabs and Jews in Israel: A population-based study. BMC Public Health. 2010; 10: 282.

 

Baron-Epel O, Kaplan G, Weinstein R, Green MS. Extreme and acquiescence bias in a bi-ethnic population The European Journal of Public Health 2010; 20(5): 543-548.

 

Publications 2009

Dankner R, Geulayov G, Olmer L, Kaplan G. Undetected type 2 diabetes mellitus in elderly adults. Age and Ageing. 2009; 38: 56-62.

 

Baron-Epel O, Kaplan G. Can subjective and objective socioeconomic status explain minority health disparities in Israel. Social Science & Medicine. 2009; 69: 1460-1467

 

Glasser S, Kaplan G, Zimmerman P, Weiss. Postpartum Depression: Early Identification in Israeli Primary Health Clinics. Israel Journal of Psychiatry. 2009; 42:(1) 46.

 

Pulications until 2009 פרסומים עד לשנת

 

Back to Psychosocial Aspects of Health home page

 

חזור לדף הבית של תחום היבטים פסיכוסוציאליים של הבריאות