מכון גרטנר הינו מכון מחקר לאומי לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בישראל. מטרת המכון הינה לסייע למערכת הבריאות בקביעת מדיניות בריאות מושכלת ובפיתוחה.

פורסם דוח נפגעי תאונות דרכים מאושפזים בשנים 2008-2014
21.12.2015
 
מערכת ממוחשבת לשיקום יכולות שנפגעו לאחר אירוע מוחי
22.5.2014
 
תכנית לימודית-חינוכית בנושא שימוש מושכל בטלפונים סלולריים בסביבת התלמיד
13.2.2014
 
עלייה חדה בפצועים שהתאשפזו עקב שימוש באופניים ובקורקינטים חשמליים

חוקרים מהמרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, הציגו בועדת הפנים ובועדת הכלכלה של הכנסת, ביוני 2015, נתונים ונייר עמדה בנושא ההיפגעות והצעדים הנדרשים להסדרת השימוש באופניים ובקורקינטים חשמליים. נייר העמדה מכיל מגמות באשפוז כתוצאה מהיפגעות מאופניים וקורקינטים חשמליים, מתוך נתוני רישום הטראומה הלאומי, והמלצות של המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה להסדרת הנושא.

שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים לקיצור זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל
החוקרים פרופ' קובי פלג וגב' מאיה סימן-טוב מהמרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, בנו מודל אופטימיזציה מבוסס מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), על מנת למקם את נקודות ההזנקה של אמבולנסים,  במטרה לצמצם את זמני התגובה לטיפול בנפגעי תאונות דרכים, . 
אתר אינטרנט בנושא קרינה בלתי מייננת והשפעותיה על בריאות הציבור

בתאריך 16.09.2014, הושק אתר האינטרנט של מרכז הידע בנושא קרינה בלתי-מייננת (קב"מ). מרכז הידע הוקם במימון משרד המדע הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה. בראש המרכז עומדת פרופ' סיגל סדצקי ולצידה מומחים מתחומי הבריאות, ההנדסה והמחקר הבסיסי. מטרת המרכז, עיבוד הידע הנצבר והעמדתו לרשות הציבור הרחב וכן לרשות הממשלה והכנסת וזאת, על מנת להמליץ על אמצעים לצמצום הסיכון ולהכוונת הציבור לשימוש מושכל בטכנולוגיה המערבת קב"מ. 


הצהרת נגישות
created by consist